Over ons

KAAT VERMOGENSBEHEER NV is opgericht in augustus 2000 op Curaçao. In 2001 volgde de verklaring van geen bezwaar van de Bank van de Nederlandse Antillen. Sinds die tijd is Kaat Vermogensbeheer NV actief op het gebied van onafhankelijk vermogensbeheer. Dit voor zowel particulieren als voor instituten.

De Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten heeft ons de eerste licentie gegeven onder de nieuwe wet op 3 september 2018. Wij zijn de enige vermogensbeheerder met deze licentie op Curaçao en St. Maarten.

Als vermogensbeheerders nemen wij geen gelden onder ons. Wij maken gebruik van de diensten van banken en effecten kantoren. Deze onafhankelijkheid is voor ons van zeer groot belang. Hierdoor zijn onze adviezen onafhankelijk en hoeven de relaties zich geen zorgen te maken over de financiële kracht van Kaat Vermogensbeheer NV. De banken en effecten kantoren met wie wij zaken doen zijn onder andere Interactive Brokers(www.interactivebrokers.com) uit Amerika. 

De gelden die door ons beheerd worden kunnen we grofweg verdelen in twee groepen. Allereerst zijn dat de instituten en als tweede de particulieren.

De instituten nemen bij ons een aparte plek in. De producten die voor deze groep beschikbaar zijn, worden speciaal gemaakt naar aanleiding van de behoefte en het te beheren kapitaal. Voor de groep instituten zijn aparte vormen van beleggen beschikbaar, welke aansluiten op hun specifieke wensen.

Dit product is uitermate geschikt voor instituten. Hierdoor kan men zien welke beheerder consequent de beste resultaten haalt binnen zijn sector. Verder is het product uitstekend voor kleinere pensioen fondsen bijvoorbeeld spaarfondsen en stichting particulier fonds.

Voor particulieren geld bij ons het “ken je klant” principe. Tijdens een eerste gesprek worden de bekende en onbekende financiële behoeftes bij een klant nagegaan. Daarnaast komen de wensen en een toekomst scenario aan de orde. Aan de hand hiervan wordt er een portefeuille opgebouwd, die continu bekeken wordt. Daar waar nodig, vinden de aanpassingen plaats. De persoonlijke aandacht is voor ons van groot belang.
Dat is ook terug te vinden in onze kosten structuur. Als wij het beheer voeren over een rekening rekenen wij daarvoor 0,5% beheerfee. Mocht er geen positief resultaat zijn behaald, worden er geen kosten berekend. Buiten de gebruikelijke aan- en verkoop kosten, zijn er geen verdere kosten. Niet van ons en niet van de banken c.q. effecten kantoren. Daar kan ook voor gekozen worden.

Mocht u meer informatie wensen over Kaat Vermogensbeheer NV en/of producten, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Willem-Jan Paardekooper
Directeur